CLASSIFICATION OF COMPUTERS | कॉम्प्युटर्सचे वर्गीकरण

CLASSIFICATION OF COMPUTERS ऑपरेटिंग प्रिन्सियल्सच्या आधारे कॉम्प्युटर्सचे वर्गीकरण Digital Computers Analog Computers Hybrid Computers Digital Computers हे फक्त गणना करत काम करतात. सर्व संख्या वेगवगेळ्या…

Computer Memory Classification | कॉम्प्युटर माहिती कशी साठवितो ?

COMPUTER MEMORY  मेमरीचे दोन प्रमुख प्रकार असतात 1) Primary Memory 2) Secondary Memory मेमरीमध्ये माहिती, सूचना व डेटा यांची साठवण केली जाते. कॉम्प्युटरची internal memory, मदरबोर्डवर चिप्सच्या स्वरुपात असते. Main Types of Memory…

COMPUTER SYSTEM ORGANISATION | संगणक कसा काम करतो ?

COMPUTER SYSTEM ORGANISATION Input – इनपुट म्हणजे अंक, संख्या इ. ज्याचा वापर करून कॉम्प्युटर आऊटपुट देतो ती माहिती किंवा डेटा. यामध्ये आपण विविध अक्षरे, संख्या, आकृत्या, माहिती, तक्ते, इत्यादी कॉम्प्युटरला देतो. त्याचबरोबर कॉम्प्युटरला…

HISTORY AND GENERATION OF COMPUTERS | कॉम्प्युटरच्या पिढी

HISTORY AND GENERATION OF COMPUTERS कॉम्प्युटरच्या विकासातील विविध पायर्‍याना कॉम्प्युटरची जनरेशन किंवा पिढी असे म्हणतात. यातील विकासामुळे लहान, स्वस्त, अधिक शक्तीशाली, अधिक कार्यक्षमता असणारे कॉम्प्युटर्स बनले. First Generation of…

What Is Computer | कॉम्प्युटर म्हणजे काय ?

What Is Computer | कॉम्प्युटर म्हणजे काय ? मित्रहो आत्ताच आपण कॉम्प्युटर हा कोणकोणत्या क्षेत्रात कशा पद्धतीने व कशासाठी वापरला जातो हे पाहिले पण कॉम्प्युटर नक्की आहे तरी काय ? “कॉम्प्युटर हे मानवाने तयार केलेले व अतिशय वेगवान असलेले…

Computer Fundamentals | ओळख कॉम्प्युटर ची

मित्रहो आजचे युग हे संगणकाचे (कॉम्प्युटर) युग आहे. सध्याच्या जगामध्ये कॉम्प्युटर ही संज्ञा जरी नवीन राहिली नसली तरी बऱ्याचश्या व्यक्तींना कॉम्प्युटरचे ज्ञान आत्मसात नाही. थोडक्यात कॉम्प्युटर कसा वापरावा हे त्यांना माहीत नाही. कुठल्याही…